Moravskoslezská SESTRA 2024

NOMINACE UKONČENY

Moravskoslezská SESTRA 2024

Smysl ankety

... devátý ročník tradiční prestižní ankety

Startujeme 9. ročník ankety Moravskoslezská SESTRA. Hlavní myšlenkou této tradiční a prestižní ankety je ocenění sester za jejich obětavou práci a poděkování za to, co pro nás dělají.


Anketa bude zahájena dne 8. dubna  2024. Nominovat své kandidáty může odborná zdravotnická veřejnost do 30. dubna 2024. Podrobnosti, přesná pravidla i nominační formuláře ke stažení najdete na dalších řádcích těchto stránek.

Součástí této ankety bude také hlasování veřejnosti, které bude probíhat v srpnu od 1. srpna 2024 do 25. srpna 2024. Veřejnost bude vybírat z 15 finalistek zvolených odbornou porotou svou nejoblíbenější sestřičku, která získá titul Sestra veřejnosti 2024.

Věříme, že se anketa Moravskoslezská SESTRA 2024 bude i v letošním roce těšit oblibě a vítězové budou oceněni nejen uznáním a oceněním jejich práce, ale také hodnotnými cenami, které si převezmou na slavnostním galavečeru dne 13. září 2024 v aule Vysoké školy báňské.

Soutěž Moravskoslezská SESTRA 2024 pořádá Moravskoslezský kraj.

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje, a odbornou záštitou prezidentky České asociace sester.

Poděkování patří všem partnerům, kteří Moravskoslezskou SESTRU 2024 podporují.

 

pravidla a nominace

 

Moravskoslezská SESTRA 2024

Pravidla a nominace

... anketa Moravskoslezská SESTRA 2024

Pravidla pro účast v anketě Moravskoslezská SESTRA 2024:

Smyslem ankety je ocenění nejlepších zdravotnických pracovníků působících v Moravskoslezském kraji ve vybraných kategoriích, kterými jsou:

 

 1. Lůžková péče

  Kategorie zahrnuje pracovníky poskytující zdravotní péči v lůžkových zařízeních. Všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry, zdravotnický záchranář, fyzioterapeuty.

 2. Ambulatní péče

  Kategorie zahrnuje pracovníky poskytující ambulantní péči ve zdravotnických zařízeních včetně paliativní a hospicové péče. Všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry, fyzioterapeuty

 3. Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči nebo mimořádný počin
 • Nominovat účastníka může třetí osoba pouze z řad odborné veřejnosti.
 • Návrh na nominaci musí být předložen v řádném termínu předepsanou formou nominace, která je dostupná na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Nominace musí být vyplněna čitelně.
 • Nominace musí obsahovat písemný souhlas nominovaného s účastí v anketě.
 • Nominace musí obsahovat Souhlas se zpracováním osobních údajů navrhovatele a nominovaného.
 • Nominovaný v kategorii „Lůžková péče“ musí být zdravotnickým pracovníkem dle zákona 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a to dle § 5 všeobecná sestra, § 5a dětská sestra, § 6 porodní asistentka, § 18 zdravotnický záchranář, § 24 fyzioterapeut.
 • Nominovaný v kategorii „Ambulantní péče“ musí být zdravotnickým pracovníkem dle zákona 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a to dle § 5 všeobecná sestra, § 5a dětská sestra, § 6 porodní asistentka.
 • Nominovaný v kategorii „Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ musí být zdravotnickým pracovníkem dle zákona 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a to dle § 5 všeobecná sestra, § 5a dětská sestra, § 6 porodní asistentka.
 • Nominovaný v kategorii „Ocenění za mimořádný počin v ošetřovatelské péči“ musí být zdravotnickým pracovníkem dle zákona 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a to dle § 5 všeobecná sestra, § 5a dětská sestra, § 6 porodní asistentka, § 18 zdravotnický záchranář, § 24 fyzioterapeut.
 • Nominovaný může být nominován pouze v jedné kategorii.
 • Na požádání musí být nominovaný schopen předložit odborné porotě relevantní informace nebo objektivní doklady o uváděných skutečnostech.
 • Nominovaný musí splňovat podmínku bezúhonnosti, kterou potvrdí podpisem čestného prohlášení.
 • Nominovaný musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let.
 • Pro možnost získání „ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ musí být délka praxe nominovaného minimálně 25 let.
 • Pro možnost získání „ocenění za mimořádný počin v ošetřovatelské péči“ musí být délka praxe nominovaného minimálně 5 let a musí být doloženy relevantní dokumenty, které popisují a dokládají mimořádný počin.
 • Všichni nominovaní musí být v roce 2024 zaměstnancem zdravotnického zařízení nebo zařízení služeb sociální péče, toto zařízení musí poskytovat zdravotnické služby nebo služby sociální péče v Moravskoslezském kraji.
 • Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících ankety nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky ankety. Finalista ankety může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.
 • Nominace do ankety musí být doručeny na podatelnu krajského úřadu (papírově nebo elektronicky), s označením „Moravskoslezská SESTRA 2024“ v nejzazším termínu do 30. dubna 2024 (včetně), a budou dále shromažďovány u zodpovědného pracovníka.
 • V prvním kole budou nominace posouzeny hodnotící komisí z řad odborné veřejnosti na základě předem stanovených kritérií a každý z hodnotitelů určí pořadí všech nominovaných v jednotlivých kategoriích. Výsledkem bude 5 nejúspěšnějších kandidátů v každé kategorii.
 • Ve druhém kole členové hodnotící komise zvolí pořadí vybraných v každé kategorii v prvním kole, z nichž vyvstanou vítězové jednotlivých kategorií.
 • Slavnostního galavečera s vyhlášením vítězů se zúčastní vždy 5 nominovaných za kategorii, celkem 15, kteří zde budou publiku představeni formou vizuálních spotů.
 • Nad rámec kategorií, do kterých mohou odpovědné osoby nominovat kandidáty, může široká veřejnost vybírat z 15 finalistek prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje (Sestra veřejnosti 2024). Oceněn bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • S nominovanými i navrhovateli mohou být pořizovány fotografie, rozhovory a videozáznamy pro účely této akce, které mohou být využity organizátorem ankety pro účely medializace a prezentace nejen pro tento rok, ale i možné navazující ročníky.
 • Navrhovatel a nominovaný se zařazením nominace do této ankety zavazují dodržovat bez výhrad pravidla ankety.
 • Organizátor ankety Moravskoslezská SESTRA 2024 si vyhrazuje právo kdykoli zrušit anketu nebo upravit její pravidla.
Moravskoslezská SESTRA 2024 - NOMINACE UKONČENY

NOMINACE UKONČENY
Nominovat své kandidáty mohla odborná zdravotnická veřejnost do 30. dubna 2024.

historie ankety

 

Historie ankety

... uskutečněné ročníky ankety Moravskoslezská SESTRA

 • Moravskoslezská SESTRA 2015 - ikona

  rok 2015

  Moravskoslezská SESTRA 2015 - foto

  První ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2015 probíhal od července do září 2015. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 5. listopadu 2015 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Certifikáty a dary převzaly všichni finalisté a vítězky z rukou Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstka pro zdravotnictví Jiřího Martinka, zástupců zdravotnických zařízení a partnerů celé akce. „Chtěl bych poblahopřát nejen všem dámám, které včera získaly nejvyšší ocenění, ale zároveň poděkovat za náročnou práci ve zdravotnictví všem nominovaným, i těm, jejichž jména se letos v anketě neobjevila. Doufám, že v příštím roce rozšíří řadu adeptů na titul Moravskoslezská SESTRA 2016,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

  Moravskoslezská Sestra 2015 »

 • Moravskoslezská SESTRA 2016 - ikona

  rok 2016

  Druhý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2016 probíhal od března do července 2016. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 15. září 2016 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava za přítomnosti Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstka pro zdravotnictví Jiřího Martinka, zástupců zdravotnických zařízení a také partnerů celé akce. „Úžasná a uvolněná byla atmosféra slavnostního galavečera. V hlavní roli byly zdravotní sestřičky, jež se s velkou péčí starají o svěřené pacienty, a je jedno, zda stály na podiu nebo byly přítomny na sedadlech v sále anebo zrovna plnily pracovní povinnosti.

  Moravskoslezská Sestra 2016 »

  Moravskoslezská SESTRA 2016 - foto
 • Moravskoslezská SESTRA 2017 - ikona

  rok 2017

  Moravskoslezská SESTRA 2017 - foto

  Třetí ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2017 zná své vítězky. Jako již tradičně probíhala anketa od března do května, kdy zdravotnická zařízení našeho kraje měla možnost nominovat své kandidáty v pěti hlavních kategoriích (Sestra u lůžka, Ambulantní a domácí péče, Paliativní a hospicová péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči). Podmínkou pro zařazení byla minimálně pětiletá praxe v oboru, v kategorii Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči pak 25 let. Sešlo se necelých 60 nominací z 26 zdravotnických zařízení. V průběhu srpna a září pak mohla široká veřejnost vybírat svou favoritku z 15 finalistek v kategorii Sestra veřejnosti 2017.

  Moravskoslezská Sestra 2017 »

 • Moravskoslezská SESTRA 2018 - ikona

  rok 2018

  Prestižní anketa Moravskoslezská SESTRA 2018 zná vítězky. Rozhodlo se o nich ve čtvrtek 1. listopadu na galavečeru v Nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V pěti kategoriích si cenu odnesly čtyři sestřičky. „Toto ocenění má sestřičkám poděkovat a ocenit je za jejich náročnou práci. Chceme na tuto nenahraditelnou profesi upozornit veřejnost a zvýšit prestiž ošetřovatelského povolání. Během léčby jsou samozřejmě velmi důležité medicínské postupy a péče lékařů, ale zázraky umí dělat i lidský a profesionální přístup zdravotních sester,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který nad letošním už 4. ročníkem ankety převzal záštitu. Záštitu převzali také Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

  Moravskoslezská Sestra 2018 »

  Moravskoslezská SESTRA 2018 - foto
 • Moravskoslezská SESTRA 2019 - ikona

  rok 2019

  Moravskoslezská SESTRA 2019 - foto

  Anketa Moravskoslezská SESTRA 2019 má svoje vítězky. O nej… zdravotní sestře v šesti kategoriích se rozhodlo na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve čtvrtek 24. října 2019. „Moravskoslezský kraj pořádá tuto prestižní anketu už pátý rok. Abychom upozornili na mnohdy opomíjenou práci zdravotních sester a zvýšili prestiž ošetřovatelského povolání. Často totiž zapomínáme na to, že kromě práce lékařů je pro uzdravení velmi důležitá profesionalita a empatie zdravotních sestřiček. Jejich úsměv, pohlazení a vlídný přístup dokážou zázraky. A za to jim chceme poděkovat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou převzal nad 5. ročníkem ankety záštitu.

  Moravskoslezská Sestra 2019 »

 • Moravskoslezská SESTRA 2020 - ikona

  rok 2020

  Vážíme si vaší práce i práce všech vašich kolegů. Děkujeme. V duchu tohoto poselství se již po šesté neslo, komorní vyhlášení ankety MORAVSKOSLEZSKÁ SESTRA 2020. Poděkovat sestrám za jejich práci a předat hodnotné ceny jim přišli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer.

  Moravskoslezská Sestra 2020 »

  Moravskoslezská SESTRA 2020 - foto
 • Moravskoslezská SESTRA 2020 - ikona

  rok 2021

  Moravskoslezská SESTRA 2021 - foto

  Děkujeme zdravotníkům, v tomto duchu se nesla již tradiční a prestižní akce Moravskoslezská SESTRA 2021. Nově však nebyli ocenění jen jednotliví zdravotníci, ale celá zdravotnická zařízení. Slavnostní galavečer se konal ve čtvrtek 7. října v aule VŠB za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. Bohatý program slovem provázeli Vojtěch Havelka a Martin Zbrožek, o příjemnou pohodu se pak svými melodiemi postarala skupina Melody Makers a jejich tanečníci a dobovou atmosféru nám podtrhla módní přehlídka 30. let.

  Moravskoslezská Sestra 2021 »

 • Moravskoslezská SESTRA 2020 - ikona

  rok 2022

  Vážíme si vaší práce i práce všech vašich kolegů. Děkujeme. Tato slova se nesla slavnostním vyhlášením výsledků ankety Moravskoslezská SESTRA 2022. Sedmý ročník ankety, která chce vyzdvihnout a poděkovat za každodenní práci všem, kdo se starají o naše zdraví a životy, vyvrcholil na slavnostním galavečeru 6. října 2023 v aule VŠB-TUO. I díky partnerům a sponzorským darům bylo možné uskutečnit sedmý ročník ankety, a vítězkám i finalistkám připravit hezké ceny a zároveň připravit kulturní program. V letošním roce slavnostním galavečerem provázel a nezapomenutelnou show předvedl Leoš Mareš.

  Moravskoslezská Sestra 2022 »

  Moravskoslezská SESTRA 2022 - foto
 • Moravskoslezská SESTRA 2020 - ikona

  rok 2023

  Moravskoslezská SESTRA 2023 - foto

  Osmý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2023 má svoje vítězky. O nej… zdravotní sestřičce našeho regionu v šesti kategoriích se rozhodlo na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve čtvrtek 19. října 2023. Tuto anketu pořádáme hlavně proto, abychom upozornili na nepostradatelnou práci zdravotních sester a zvýšili prestiž ošetřovatelského povolání. Pro uzdravení je velmi důležitá profesionalita a empatie zdravotních sestřiček. Jejich úsměv, pohlazení a vlídný přístup dokážou zázraky. Za to jim chceme poděkovat a nahlas říct, jak si jich vážíme“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, který nad osmým ročníkem ankety spolu s ministrem zdravotnictví a prezidentkou asociace sester převzal záštitu.

  Moravskoslezská Sestra 2023 »

Partneři ankety

... děkujeme partnerům ankety Moravskoslezská SESTRA 2024

 

Generální partneři

Generální partneři: Agel Trade a Nemocnice Agel Nový Jičín

 

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester.

 

Kontakty

... aneb kdo stojí za anketou Moravskoslezská SESTRA 2024

Akci pořádá:

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 00 Ostrava

Telefon: +420 595 622 412

 

 

Organizačně zajišťuje:

 

Kongresy & eventy, s.r.o. - logo organizující společnosti

 

Kongresy & eventy, s.r.o.
Boleslavova 710/19, 700 30 Ostrava

Telefon: +420 739 225 280
E-mail: info@kongresyaeventy.cz